Netcentrisch Werken

 

Netcentrisch Werken

Netcentrisch Werken is een werkwijze waarbij er door alle betrokken partijen zo snel mogelijk informatie wordt gedeeld. De informatie die gedeeld wordt, wordt continue samengevat en vormt zo een actueel situatiebeeld. Hierdoor beschikken alle betrokken partijen over hetzelfde situatiebeeld en kunnen er sneller concrete besluiten worden genomen tijdens incidenten, rampen en crises. 

Een tool om netcentrisch werken te ondersteunen is het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS). In deze tool wordt online informatie uitgewisseld waardoor iedereen in de crisisorganisatie zicht heeft op het situatiebeeld. LCMS werd in eerste instantie alleen gebruikt door de multidisciplinaire crisisorganisatie.

In 2015 is er door verschillende GHOR-regio’s ook een tool gelanceerd om de netcentrische werkwijze in de zorg te optimaliseren, LCMS-gz. In de Euregio zijn ziekenhuizen, huisartsenposten en GGD actief onder leiding van de GHOR Twente.
 

Netcentrisch werken

Klik op de illustratie om te zien wat Netcentrisch Werken is.

Elke ketenpartner beschikt over een Informatiecoördinator, een zogenaamde ICo. Deze ICo deelt de informatie uit de eigen organisatie in LCMS-gz. Het Hoofd Informatie van de GHOR vormt op basis van de gedeelde informatie een actueel situatiebeeld en koppelt dit afhankelijk van de aard van het incident terug naar het LCMS dat multidisciplinair actief is. 

Meer informatie over LCMS-gz en actuele onderwerpen omtrent netcentrisch werken in de zorg vindt u op de website van LCMS.