Onderzoeksprojecten

Lopende onderzoeken

In toenemende mate worden wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten uitgevoerd bij en met ketenpartners binnen het netwerk van Acute Zorg Euregio. Hieronder geven we een overzicht van de lopende onderzoeksprojecten van dit jaar, inclusief contactpersonen. Een overzicht met meer detailinformatie vind u hier.

Trauma triage criteria optimizing the trauma care system

(promotie onderzoek naar de inzet van trauma teams in ziekenhuizen; 2010-2016); Prof. Dr. Arie van Vugt (MST), Prof. Dr. Maarten IJzerman (UT), Dr. Carine Doggen (UT) en Rolf Egberink MSc.

Vooraanmelding bij trauma

Studie naar de kwaliteit van de vooraankondiging van trauma patiënten en de invloed ervan op de inzet van trauma teams; 2014-2015

PROTACT-studie 

Promotie onderzoek naar preventie van de overgang van acute pijn naar chronische pijn na letsel van de extremiteiten; 2010-2016); Prof. Dr. Arie van Vugt (MST), Drs. Menno Gaakeer (ADRZ), Prof. Dr. Maarten IJzerman (UT), Dr. Carine Doggen (UT) en Jorien Pierik MSc (UT): j.g.j.pierik@utwente.nl

RACE-6 pilotstudy

Mogelijkheden van thuiscardioversie door ambulancezorgverleners; 2012-2015); Dr. Carine Doggen (UT), Prof. Dr. H.J.G.M. Crijns, (MUMC), Dr. S.A.M. Saïd, (ZGT), Prof. Dr. I.C. van Gelder (UMCG), Dr. C.J.A. Doelman MBA (Medlon), Drs. Fred van Eenennaam (AO) en Geert Hengstman MANP (AO): ghengstman@ambulanceoost.nl

HAT-studie

Hospital Acquired infections in Trauma patients; prevalentie van ziekenhuisInfecties en antibiotica gebruik bij traumapatiënten; 2013-2015); Drs. Paul Bertelink (MST), Dr. Harald van Loon, Dr. Ron Hendrix (LVI/UMCG/UT) en Dr. Ir. Nancy ter Bogt (AZE): n.terbogt@acutezorgeuregio.nl

Borging kwaliteit van de voorbereiding op rampen en crises op ketenniveau (regionale uniformiteit)

09-2014 tot 01-2015; Vincent Kamp (student 3e jaar HBO integrale veiligheidskunde Saxion) en Joost Hofhuis (AZE): j.hofhuis@acutezorgeuregio.nl

Meervoudige data Imputatie (MI) bij missende waarden, een mogelijkheid binnen de traumaregistratie?

Q3-2014 tot Q4 2015; Danique Hesselink MSc (NAZZ), Dr. Mariska de Jongh (NAZB) en Dr. Ir. Nancy ter Bogt (AZE): n.terbogt@acutezorgeuregio.nl

Evaluatie MMT inzetcriteria

Onderzoek naar het effect van gebruik van oude en invoering van nieuwe inzetcriteria voor het Mobiel Medisch Team; Q3-2104 tot Q4-2016); Dr. Ralph de Wit (AZE), Drs. Fred van Eenennaam (AO), Rolf Egberink MSc (AZE) en Dr. Ir. Nancy ter Bogt (AZE): n.terbogt@acutezorgeuregio.nl

BRAIN Protect studie

Observationeel onderzoek naar de relatie tussen de prehospitale behandeling van ernstige neurotrauma’s en de uiteindelijke uitkomst; www.brain-protect.nl; 07-2014 tot 07-2020); Drs. Bas Bossers (VUMC), Dr. Patrick Schober (VUMC); contactpersoon voor Euregio: N.ter Bogt (AZE), n.terbogt@acutezorgeuregio.nl 

StriaGE – Self-referral Triage by the GP cooperative and the ED

Studie naar het effect van triage van zelfverwijzers die zich melden bij de Spoedeisende Hulp van MST door de huisartsenpost; in de aanloop naar de vorming van een geïntegreerde spoedpost; Q2 2015); Prof. Dr. Arie van Vugt (MST), Drs. Heidi Witbreuk (MST), Drs. Jacueline Noltes (HDT-Oost), Drs. Ate Jeeninga (HDT-Oost) en Manon Bruens MSc (AZE): m.bruens@acutezorgeuregio.nl

Comparison of data from the Dutch and German trauma registry database on a trauma population from four Dutch level 1 trauma centres

Studie waarin gegevens vergeleken worden uit de Nederlandse en Duitse trauma registratie database van een groep traumapatiënten van 4 Nederlandse traumacentra; 02-2015 tot 08-2015); Jan Wohlmann (student MSc Health Sciences UT), Dr. Carine Doggen (UT), Rolf Egberink MSc (UT), Dr. Med. Christian Juhra (UKM) en Dr. Ir. Nancy ter Bogt (AZE): n.terbogt@acutezorgeuregio.nl

Spoedmeldingen bij de huisartspraktijk in de dagsituatie

Vervolg op onderzoek 2014: Van U tot A(cute) zorg (U1-meldingen in Twente en Oost-Achterhoek); 02-2015 tot 08-2015); Lisanne Wiggers (student MSc Health Sciences UT), Dr. Carine Doggen (UT), Rolf Egberink MSc (UT) en Manon Bruens MSc (AZE): m.bruens@acutezorgeuregio.nl

Patient experiences and choices of the Acute Coronary Syndrome (ACS) paths

Inventarisatie van ervaringen en keuzes van patiënten in de keten voor acuut coronair syndroom; vanuit expertgroep MICK als vervolg op MICK-studie en i.c.m. NVVC Connect project; 04-2015 tot 07-2015); Anne-Marit Kroes, Esmé Ouwerkerk en Hetty Kuipers (studenten BSc GZW UT), Dr. Carine Doggen (UT), Dr. Janine van Til (UT) en Manon Bruens MSc (AZE): m.bruens@acutezorgeuregio.nl

Een overzicht met meer detailinformatie.