Expertgroep Traumatologie

Expertgroep Traumatologie

De expertgroep trauma is in 2013 ontstaan na een fusie van de focusgroep acute heupfracturen en de werkgroep traumatologie die al sinds de oprichting van de traumacentra in 1999 actief was. De expertgroep Trauma draagt bij aan de regionaal coördinatie van allerlei zaken die nodig zijn om de acute ketenzorg rondom traumapatiënten in de regio goed te laten verlopen, tijdig knelpunten te analyseren en hierop beleid te maken. Belangrijke thema’s zijn o.a. de landelijke traumaregistratie (LTR), inzet van het Mobiel Medisch Team (MMT) regionale visitaties van de SEH’s en landelijke ontwikkelingen zoals spreiding en concentratie van multitrauma zorg, volumenormen en prestatie indicatoren.

Leden van de expertgroep traumatologie:

Barbara Kreis – traumachirurg SKB (voorzitter)
Ralph de Wit – traumachirurg MST
Fred van Eenennaam – medisch manager Ambulance Oost
Thomas Fraatz – anesthesioloog ZGT
Harald van Loon – traumachirurg ZGT  
Aaldrik Jansen – anesthesioloog ZGT
Claar Bijleveld – anesthesioloog MST
Rein IJmker - SEH-arts MST
Rolf Egberink – beleidsmedewerker/onderzoek Bureau Acute Zorg Euregio
Nancy ter Bogt – epidemioloog Bureau Acute Zorg Euregio

Agendaleden (op indicatie):
Jos Sprakel – anesthesioloog SKB
Charlotte Blase - medisch manager RAV NOG
Cees Schenkeveld - manager Bureau Acute Zorg Euregio

Voor informatie  over de expertgroep kunt u mailen naar: info@acutezorgeuregio.nl

Geplande activiteiten:

De bijeenkomsten van de expertgroep traumatologie in 2017 staan gepland op:
28 februari, 18april, 4 september, 28 november