Expertgroep Sepsis

Expertgroep Sepsis

Stand van zaken

Sepsis is een van de meest voorkomende redenen voor verwijzing naar de SEH en kent een hoge mortaliteit. Snelle diagnostiek en behandeling zijn hierbij van essentieel belang, waarbij vroege herkenning belangrijk is om op tijd tot behandeling over te kunnen gaan. Sepsis is vaak moeilijk te onderscheiden van een zware griep, waardoor de juiste diagnose vertraging oploopt.Vanuit de interne acute geneeskunde is het verzoek neergelegd bij het ROAZ om regionale afstemming en uniformiteit met betrekking tot het herkennen, diagnosticeren en behandelen van sepsis in de gehele acute zorgketen te faciliteren. 

Sinds 2015 is  een regionale expertgroep sepsis met hierin vertegenwoordigers van huisartsen, huisartsenposten, ambulancediensten, spoedeisende hulpafdelingen, internisten acute geneeskunde en specialisten ouderengeneeskunde

Leden van de expertgroep sepsis:

Jaap Huisman, internist acute geneeskunde, MST ( voorzitter)
Ingmar Waardenburg, huisarts FEA/CHPA
Henk Jan Hasper, specialist ouderengeneeskunde Trivium Meulenbeltzorg
Hans Krabbe, klinische chemicus, Medlon
Jolein Huttenhuis, SEH-arts, ZGT
Erik Oude Vrielink, Teammanager, Ambulance Oost
Geert Hengstman, Verpleegkundig Specialist, Ambulance Oost 
Ralph de Wit, medisch manager, Acute Zorg Euregio

Voor meer informatie over deze expertgroep kunt u mailen naar: info@acutezorgeuregio.nl

Er wordt nog gezocht naar een huisartsen die willen participeren in de expertgroep sepsis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen  via info@acutezorgeuregio.nl

Vergaderdata 2017 staan gepland op:
8 februari