Expertgroep rAAA

rAAA

Vanaf januari 2017 start Netwerk Acute Zorg Euregio ook met een expertgroep geruptureerd acuut abdominaal aneurysma (rAAA). Het Zorginstituut heeft namelijk in het  rapport  ’spoed moet goed’  het geruptureerd acuut abdominaal aneurysma als één van de 6 spoedzorgindicties aangewezen en  hiervoor  indicatoren en normen  opgelegd waarmee de kwaliteit van de spoedzorg kan worden aangetoond.

Een geruptureerd AAA is een potentieel levensbedreigende aandoening, die snel chirurgisch handelen vereist. Uiteraard is snelheid  geboden en dienen de risico’s van het eventuele tijdverlies afgewogen te worden tegen de risico’s van een onterechte operatie. Goede logistiek, een interdisciplinaire aanpak en goede regionale afstemming zijn hiervoor cruciaal.

In de expertgroep rAAA wordt vooral vanuit de zorginhoud met betrokken professionals in de acute keten rond de rAAA-zorg  in Twente en Oost-Achterhoek een blijvende dialoog te gevoerd om de kwaliteit in de keten te borgen of  waar nodig te verbeteren.

Indicatoren rAAA:

•Is op uw ziekenhuislocatie 24/7 een aneurysma aorta inventieteam beschikaar( structuur)

•Aantal patienten die een endovasculaiee / open behandeling van de aorta (dus ook alle aortaoperaties binnen segment A (boog), B (descendens / suprarenaal) en C (infrarenaal), primair en redo, electief en acuut) ondergaan. (proces/volume)

•Is op uw ziekenhuislocatie 24/7 een CT inclusief CTA direct inzetbaar en worden deze direct aansluitend door een hiervoor bekwaam medisch specialist beoordeeld en vastgelegd in het medisch dossier? (proces)

•Is op uw ziekenhuislocatie 24/7 de mogelijkheid voor het direct uitvoeren van een acute Endovasculair Aneurysma Repair (EVAR) procedure? (structuur)

•Is op uw ziekenhuislocatie 24/7 een operatiekamer met state of the art doorlichtingsfaciliteiten direct beschikbaar voor de open en/of endovasculaire behandeling van een RAAA?(structuur)

•Percentage primair geopereerde patiënten met een RAAA overleden binnen 30 dagen na de operatie of in dezelfde ziekenhuisopname aan hun aneurysma aorta abdominalis (AAA) in aortasegment C. (uitkomst)

Volumenorm rAAA: totaal aantal aorta-ingrepen:40.

 

 rAAA        rAAA

Leden expertgroep:

Joost Botman, vaatchirurg ZGT
Fred van Eenennaam, medisch manager Ambulance Oost
Bob Geelkerken, vaatchirurg MST
Alaattin Ozdemir, intensivist MST
Michiel van der Vaart, chirurg SKB
Ralph de Wit, medisch manager, Acute Zorg Euregio
Voor meer informatie over deze expertgroep kunt u mailen naar Jorien Pierik (j.pierik@acutezorgeuregio.nl)

De bijeenkomsten van de expertgroep rAAA in 2017 staan gepland op:

  • Maandag 30 januari