Expertgroep Acute Verloskunde

Expertgroep Acute Verloskunde

Stand van zaken

Naar aanleiding van het landelijke rapport ‘Een goed begin; veilige zorg rond zwangerschap en geboorte’ uit 2010 van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte, heeft de toenmalige focusgroep verloskunde vernieuwde en heldere afspraken tussen 1e en 2e lijn en concrete protocollen voor het Netwerk Acute Zorg Euregio opgesteld. Deze afspraken en protocollen met de ketenpartners geëvalueerd. De ervaren knelpunten zijn besproken in de expertgroep. 

De zorg rond zwangerschap en verloskunde is sterk in beweging. Enerzijds is dit door een afname van het aantal locaties waar poliklinische en tweedelijns bevallingen mogelijk zijn, anderzijds doordat het opvolgen van de adviezen uit ‘Een goed begin’ leidt tot een veel nauwere samenwerking tussen eerste en tweede lijn en tussen verloskunde en kraamzorg.  

De expertgroep acute verloskunde  draagt hier aan bij door de regionaal coördinatie van allerlei zaken die nodig zijn om de acute verloskundige zorg in de regio, goed te laten verlopen en witte vlekken te voorkomen op zich te nemen.  De expertgroep is voornamelijk actief in de regio Twente. Hier heeft inmiddels  een concentratie van de acute verloskunde plaatsgevonden in Almelo en Enschede door de sluiting van de acute verloskunde in Hengelo.  

Aandachtspunten zijn onvoldoende bekendheid van overdrachtmethoden en de protocollen binnen de acute verloskunde keten. In 2015 heeft de expertgroep daarom veel aandacht besteed aan het opzetten van een ketenbrede training waarin het gebruik van de SBARR-methode (Situation, Background, Assessment, Recommendation en Repeat) voor effectieve communicatie een belangrijke rol  speelt. 

De bijeenkomsten van de expertgroep acute verloskunde vinden  jaarlijks 3 tot 4  keer plaats.  Voor informatie  over de expertgroep kunt u mailen naar: info@acutezorgeuregio.nl

Leden van de expertgroep verloskunde:

Frank van der Holst, verpleegkundig specialist Ambulance Oost (voorzitter)
Irene Assink, Twentse Verloskundigen / Jenny Asma, Twentse Verloskundigen
Barbara Steverink, verloskundige, verloskundigenpraktijk Het Uilennest
Ageeth Kasper, kinderarts/neonatoloog MST
Cherelle van Stenus, promovendus UT
Laury Post, Twentse Verloskundigen
Marilyn Wallaart, manager, Naviva
Marko Sikkema, gynaecoloog ZGT
Jacko Bakker, kinderarts ZGT 
Agnes Wiersma, teamhoofd gynaecologie MST
Jaap Jongedijk,  Unithoofd Geboortezorg/poli verloskunde & gynaecologie

Tim Fontein,  beleidsmedewerker O&O, Witte Kruis Ambulancezorg (agendalid)
Natasja van Loenen, gynaecoloog, SKB Winterswijk (agendalid)

Geplande activiteiten van de expertgroep verloskunde:

De bijeenkomsten van de expertgroep acute verloskunde in 2017 staan gepland op:

  • Dinsdag 11 april 17.30-19.00 uur
  • Donderdag 28 september 17.30-19.00 uur