Expertgroep Acute Psychiatrie

Expertgroep Acute Psychiatrie

De expertgroep acute psychiatrie draagt bij aan de regionaal coördinatie van allerlei zaken die nodig zijn om de acute psychiatrische zorg in de regio goed te laten verlopen, tijdig knelpunten te analyseren en hierop beleid te maken.  

Er is een regionaal overzicht gemaakt van alle samenwerkingsafspraken betreffende acute psychiatrie die tussen de ketenpartners zijn vastgesteld, zodat inzichtelijk wordt waar lacunes zijn en als input om van elkaar te leren. Binnen de expertgroep worden van het landelijke beleidsstukken vertaald naar regionale invulling, waarbij ook de ziekenhuizen worden betrokken. Verder worden knelpunten in de regio gesignaleerd en wordt hier regionaal beleid/procedures op gemaakt, bijvoorbeeld voor de GHB problematiek of de knelpunten in procedures bij acute psychiatrische beoordelingen bij kinderen. In 2016 zal het beleid rondom verwarde personen extra aandacht krijgen.  

Leden van de expertgroep acute psychiatrie

Iris Meijerink– teammanager acute zorg crisis- en voordeurteam Mediant (voorzitter)
Juan Stienen - psychiater ZGT
Molla Ali Bozdag – psychiater MST
Guido Ruijgrok - psychiater Dimence
Jacqueline Noltes – directeur Huisartsendienst Twente-Oost/HAP Hengelo
Victor Janssen - SEH-arts MST
Henk Mondeel – teammanager Ambulance Oost
Johan Keijzer – verpleegkundig specialist Ambulance Oost
Michele Ruyten - divisiemanager regio Oost Tactus
Willem Snelleman - manager Behandelzaken Circuit Acute Zorg Mediant
Gerard Bresser, teamchef politie, aandachtsgebeid 'verwarde personen'
Monica van der Veen - adviseur Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Enschede (agendalid)
Tim Fontein – beleidsmedewerker O&O Witte Kruis Ambulancedienst (agendalid)
Karin Freriks – manager GGNet (agendalid) 
Martina Evers, forensisch arts GGD Twente (agendalid)
Fabienne Kempen, locatiemanager HAP Oost Achterhoek (agendalid)
Tim Fontein - lid medisch management, RAV Witte Kruis (agendalid)
Jorien Pierik - beleidsadviseur Acute Zorg Euregio


Voor informatie over deze expertgroep kunt u mailen naar: info@acutezorgeuregio.nl

Geplande activiteiten
De bijeenkomsten van de expertgroep acute psychiatrie in 2017 staan gepland op:  

  • Dinsdag 21 februari 12.00 uur
  • Dinsdag 11 april 12:00 uur
  • Dinsdag 13 juni 12:00 uur
  • Dinsdag 17 oktober 12.00 uur
  • Dinsdag 12 december 12:00 uur