EU-Samenwerking

keyvisual spoedzorg zonder grenzen

Help de spoedzorg in de EUREGIO te verbeteren

U heeft een suggestie om de spoedzorg in de Euregio te verbeteren? We zijn een en al oor! Gezamenlijk aan de slag voor de spoedzorg in onze Euregio! Lees hier meer.

Grenzenloze spoedzorg in de EUREGIO

Grensoverschrijdende acute zorg heeft zich binnen het werkgebied van de EUREGIO ontwikkeld tot een thema waar steeds meer organisaties aandacht aan besteden. Soms vanuit een noodzaak, zoals naar aanleiding van de kettingbotsing op de Duitse autobaan A31 in 2011, of juist vanuit een behoefte om met ketenpartners in het buurland samen te werken. Verschillende zorgorganisaties hebben daartoe in het belang van de burger initiatieven ontwikkeld, zoals het Project Rampenbestrijdingsplan Kernkraftwerk Emsland (Lingen, DE) van Veiligheidsregio Twente of in de regio Nordhorn, waarbij de meldkamers in NL en DE samenwerken op het gebied van communicatie en informatie-uitwisseling.

Een gezamenlijk Euregionaal beleid

Tijdens een Euregionale bijeenkomst in maart 2012 heeft een aantal NL en DE partners in de acute zorg geformuleerd wat er binnen het werkgebied van de EUREGIO gedaan kan/moet worden om te zorgen voor een kwalitatief hoogwaardige grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van acute zorg. Naast ieders lokale of regionale beleid bleek het ook wenselijk te komen tot een gezamenlijk Euregionaal beleid.

Grensoverschrijdende projecten

SIndsdien zijn reeds Interreg-gefinancierde People-to-People projecten doorgevoerd om de grensoverschrijdende spoedzorg te bevorderen: ECTLI, ACRE und SourcE. Een vierde project – PREpare – is in april 2015 van start gegaan. Het PREpare-project wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie, het Nederlandse ministerie van Economische Zaken, het MWEIMH NRW en de Niedersächsische Staatskanzlei financieel ondersteund.

Voor meer informatie kijk op www.spoedzorgzondergrenzen.nl.

Wist u trouwens…

dat Medisch Spectrum Twente, het profiel 1 ziekenhuis (traumacentrum) waar Acute Zorg Euregio gevestigd is,  op 17 mei 2010 als eerste ziekenhuis in Nederland de status van bovenregionaal traumacentrum van de Duitse Vereniging voor Traumachirurgie (DGU) gekregen heeft? Hiermee is Medisch Spectrum Twente een officieel lid van het TraumaNetzwerk NordWest.