CBRN

CBRN

Acute Zorg Euregio heeft in samenwerking met Netwerk Acute Zorg regio Zwolle regionaal het project CBRN opgestart om de opvang van CBRN-patiënten te verbeteren. CBRN staat voor chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair. 

De insteek van het regionale CBRN-project is gebaseerd op een all-hazard-approach. De basisgedachte hierbij is dat een instelling en elke CBRN-situatie kan terugvallen op een generieke benadering. Hierdoor is een instelling voorbereid op ‘het bekende’ en kan de aandacht worden gericht op de specifieke nieuwe en unieke elementen van de betreffende CBRN-situatie; ‘het bijzondere’. 

Met de all-hazard-approach als basisgedachte lag de projectmatige focus de afgelopen jaren in eerste instantie op de spoedeisende hulp afdelingen (SEH) van ziekenhuizen. Concreet op de chemisch besmette patiënten op de SEH; de ‘C’ binnen CBRN. Hiervoor is de handreiking ‘Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH’ ontwikkeld. In 2014 zijn nuances aangebracht voor de opvang van patiënten op de SEH met een radiologische en/of nucleaire besmetting, de handreiking ‘Opvang van radiologisch & nucleair besmette patiënten op de SEH’. Als laatste is de handreiking ‘Opvang biologisch besmette patiënten op de SEH’ ontwikkeld. 

Alle handreikingen zijn ontwikkeld door deskundigen binnen het betreffende CBRN vakgebied in opdracht van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) van beide netwerken acute zorg.