Agenda

sep
04

Expertgroep Traumatologie

sep
05

Regionale Traumatraining

sep
06

Traumaoverleg Euregio

sep
12

Refereerbijeenkomst Acute Zorg

sep
14

Thema-avond Trends in acute zorg voor huisartsen

sep
19

ROAZ-agendacommissie

ROAZ Agendacommissie

sep
20

Crisiscommunicatie Mediatraining voor bestuurders

sep
27

Spoed of geen Spoed: scholing voor doktersassistenten

sep
28

Expertgroep Acute Verloskunde

okt
04

Spoed of geen Spoed: scholing voor doktersassistenten

okt
05

Regionale Traumatraining

okt
10

Expertgroep MICK

okt
11

Spoed of geen Spoed: scholing voor doktersassistenten

okt
17

Expertgroep Acute Psychiatrie

okt
19

Refereerbijeenkomst Acute Zorg

nov
07

Regionale Traumatraining

nov
08

Bestuurlijk ROAZ

Bestuurlijk ROAZ

nov
13 tot 15

Scholing Traumatologie voor Verpleegkundigen

nov
14

Refereerbijeenkomst Acute Zorg

nov
28

Expertgroep Traumatologie

nov
28

Regionale Traumatraining

nov
30

Crisiscommunicatie oefening (ochtend)

nov
30

Crisiscommunicatie oefening (middag)

dec
06

Traumaoverleg Euregio

dec
12

Expertgroep Acute Psychiatrie

dec
14

Refereerbijeenkomst Acute Zorg