Historie

Historie traumazorg

Historie van de acute zorg

Eind jaren negentig werd door het ministerie van VWS verspreid over Nederland 11 traumacentra aangewezen, die de opdracht kregen om de geneeskundigezorg voor ongevalsslachtoffers te verbeteren door de betrokken organisaties als één keten van zorg te laten functioneren.Voor de regio Twente en de Oost Achterhoek werd Medisch Spectrum Twente het Traumacentrum.

Acute Zorg Euregio ondersteunt de ketenpartners in de acute zorg keten door middel van projecten, opleidingen en onderzoek, om kennis te vergroten, te vergaren en te delen.