Acute Zorg Euregio

Acute Zorg Euregio

Acute Zorg Euregio is een netwerk van maatschappelijk betrokken organisaties, welke een regiefunctie heeft in de regionale acute zorg. 
Het Bureau Acute Zorg Euregio (BAZE) neemt onder andere het initiatief voor het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) van de Euregio. Er wordt nauw samengewerkt met ketenpartners, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het verlenen van acute zorg. Gezamenlijk zorgen ze ervoor dat elke patiënt met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats komt om de juiste behandeling te krijgen. Dit geldt zowel voor de enkele patiënt als ook voor meerdere patiënten ten tijde van rampen en crises. 

Acute Zorg Euregio